Met bijles bedoel ik letterlijk een stuk leerstof opnieuw behandelen.

Samen met de leerling bekijk ik de geziene theorie.

Daarna maken we oefeningen. Hierbij maak ik consequent gebruik van de methode van foutloos leren. Vaak krijgen leerlingen te horen dat ze meer oefeningen moeten maken. Daar ga ik volledig mee akkoord. Maar ik durf me hierbij ook wel eens de vraag te stellen of dit wel nut heeft als ze de juiste werkwijze niet beheersen? De leerlingen kunnen bij mij stap voor stap oefeningen maken, en van zodra er iets verkeerd loopt in de uitvoering, kan ik ingrijpen. Oefeningen op die manier kunnen maken is echt nuttig!